KeetecSAT

účasťou značky KEETEC je aj online monitorovací systém, patriaci do divízie GPS monitoringu, najmladšej zo všetkých divízií spoločnosti TSS Group, a.s. Vznikla v roku 2011 a má vyvinutý vlastný monitorovací systém KeetecSat, ktorý zamestnávateľom, manažérom, ale aj klasickým užívateľom umožňuje online monitorovanie vozidla a pracovných strojov 24/7 s možnosťou knihy jázd, s prehľadom vozového parku, monitorovaním spotreby paliva, zabezpečením a kontrolou pohybu osôb, elimináciou čiernych jázd, možnosťou delenia súkromných a služobných jázd, úsporou na pohonných hmotách, ochranou vozidiel, aplikáciou pre Android a mnoho ďalších funkcií, ktoré uľahčujú prácu zamestnávateľov a užívateľov. 

Prihlásenie do systému KeetecSAT

Meno: demoucet
Heslo: demoucet

0 products