SD3

Najúspešnejší dodávateľ elektrickej požiarnej signalizácie vo Francúzsku. Spoločnosť SD3 vznikla spojením viacerých spoločností zaoberajúcich sa výrobou a vývojom elektrickej požiarnej signalizácie. História týchto spoločností siaha až do roku 1970. Prvá zmienka o SD3 je z roku 2002. Centrum spoločnosti sa nachádza v meste Dadonville, kde je situovaná aj výrobná hala.

Výrobné priestory zaberajú rozlohu 1700 m2. Na rovnakom mieste sa nachádza aj vývojové a distribučné centrum. V sortimente SD3 nájdete všetko potrebné k zostaveniu systému elektronickej požiarnej signalizácie pre inštalácie všetkých rozmerov a požiadaviek zákazníkov.

Placeholder image alternative text.

Samozrejmosťou sú konvenčné a adresovateľné hlásiče požiaru pre optickú alebo teplotnú detekciu. Na detekciu možno využiť hlásiče alebo nasávacie systémy. Detektory možno umiestniť do vonkajšieho aj výbušného prostredia. Pre špeciálne aplikácie možno analyzovať aj nebezpečné a výbušné plyny.

Sortiment ponúka všetko potrebné od detektorov, vedenia, riadiacich jednotiek, signalizačných zariadení, softvérov, rozširujúcich I/O kariet, napájacích zdrojov, testerov a jednoduchého núdzového zvukového systému. Zaujímavou referenciou, ktorá dokazuje silu riešenia od SD3 je požiarne zabezpečenie Univerzity v meste Tripoli v Líbyi, kde 8000 detektorov riadi 35 ústrední HEPHAIS 1600.

0 products