SORHEA

Sorhea je francúzskym partnerom TSSGroup, ktorá svoju históriu píše od roku 1987. Sorhea je významným hráčom na poli perimetrickej ochrany. Referencie spoločnosti pokrývajú všetky odvetvia.

S produktami sú zabezpečené rezidencie pre občanov, priemyselné objekty, administračné budovy, sklady, ale aj väzenské zariadenia alebo objekty energetického priemyslu.

Ponuku tvorí plotová ochrana. K dispozícii je opäť všetko potrebné pre navrhnutie a sprevádzkovanie celého systému. Najzaujímavejšie bude iste plotový kontrolér GF600Z pre zónovú perimetrickú ochranu s možnosťou pripojenia dvoch vetiev detekčného kábla SENSCAB 600Z, ktorý ponúka nastavenie citlivosti zvlášť pre každý jeden zo 40 senzorov na kábli, senzormi je možné zabezpečiť až 600 metrov plota a spoľahlivo detekovať prienik až na úrovni jedného plotového dielu. Veľké objekty je možné zabezpečiť systémom GF3000 a vytvoriť neprerušené detekčné pásma až o dĺžke 3200 metrov.

SORHEA GF600Z kontrolér pro plotový perimetrický systém
0 products