Kamerové systémy pre FBI sme odovzdali s radosťou
Trends & Technologies • 24.10.2022

Kamerové systémy pre FBI sme odovzdali s radosťou

V rámci našej dlhoročnej úspešnej spolupráce so Žilinskou univerzitou v Žiline sme sa rozhodli darovať do novovybudovaného laboratória vedeckého parku Fakulty bezpečnostného inžinierstva kamerové sety Dahua na podporu praktickej výučby študentov.
Odovzdanie prebehlo 13. októbra 2022 aj za prítomnosti pani dekanky doc. Ing. Evy Sventekovej, PhD., a priamo do rúk vedúcemu Katedry bezpečnostného manažmentu pánovi doc. Ing. Andrejovi Veľasovi, PhD. Veríme, že aj takýmto spôsobom podporíme skvalitnenie výučby odborných predmetov a zároveň aj vybavenie laboratória, v ktorom budú môcť aplikovať teoretické poznatky všetci prítomní.


Nemôžeme nespomenúť, že po rokoch spolupráce táto recipročná väzba s UNIZA prináša svoje ovocie, keďže sa rozhodlo u nás praxovať a nadobúdať praktické zručnosti množstvo vysokoškolských študentov a absolventov fundovanej Žilinskej univerzity.
Sme nesmierne radi, že do profesijného života privádzame mladých ľudí, ktorý sa, rovnako ako my v TSS Group, s vášňou a zvedavosťou ponárajú do sveta technológií a bezpečnosti.

Odovzdanie Dahua na UNIZA

Odovzdanie Dahua na UNIZA

Odovzdanie Dahua na UNIZA