News • 14.02.2024

Prinášame Integra novinky

Čo je pridanie IP zón

Na vyhlásenie poplachu z kamery na základe udalosti (prekročenie čiary, vstup do zóny, SMD, maskovanie...) môžete využiť funkciu „IP zone“ na ústredniach rodiny INTEGRA.

II.   Čo potrebujeme

Ak chcete nastaviť poplach z udalosti videoanalýzy kamery na ústredni, potrebujete:

Zariadenia:

  • Počítač so systémom Windows
  • Ústredňu Integra, Integra Plus s programovou verziou firmvéru 22 a viac
  • Komunikačný modul ETHM-1 Plus s programovou verziou firmvéru 10 a viac
  • USB-RS, prevodník na programovanie zariadení Satel
  • IP kamera, s podporou odosielania http príkazov(stringov), Dahua kamery s verziou firmvéru 1xx.xxxx a viac

Softvér:

Vyššie uvedený program si môžete stiahnuť z portálu SUPPORT SATEL SERVICE.

III. Ako nastaviť zariadenia

  1. Aktualizácia firmvéru komunikačného modulu ETHM-1 Plus a ústredne INTEGRA

Aktualizujte firmvér komunikačného modulu na verziu 2.10 a viac.
Aktualizujte firmvér ústredne INTEGRA na verziu 1.22 a viac.

 

  1. Nastavenie modulu ETHM-1 Plus

Po aktualizácii firmvéru sa v nastaveniach modulu zobrazí nová karta „IP zone“

V položke „TCP/IP port“ nastavte TCP port na ktorom bude ústredňa „počúvať“ udalosti z kamery. V stĺpci „Číslo vst.“ nastavte číslo virtuálneho vstupu, na ktorom chcete detegovať udalosť z kamery. V stĺpci Phrase môžete vygenerovať string, ktorý zadáte v kamere pri aktivovaní vybranej udalosti. Čas návratu je dĺžka zopnutia vstupu. Po tomto čase sa vstup vráti do kľudového stavu.

  1. Nastavenie virtuálneho vstupu

V nastaveniach vstupov vyberte vstup, ktorý ste nastavili ako virtuálny v predchádzajúcich krokoch. V našom prípade vstup 23. Zapíšte názov, nastavte typ vstupu a funkciu podľa požiadaviek. (nastavenia sú rovnaké ako pri hardvérovom vstupe, PIR detektor a pod.)

  1. Nastavenie kamery

V nastaveniach kamery v položke Událosť „EVENT“ vyberte kartu Automatické načtení „Auto Upload“ povoľte režim nahrávania http. Nastavte IP adresu komunikačného modulu ETHM-1 Plus, port ktorý ste nastavili v predchádzajúcich krokoch, skopírujte string a vyberte typ udalosti, pri ktorej chcete odosielať informáciu do ústredne Integra. Pri udalosti IVS musíte mať nastavené pravidlo IVS. Tlačidlom TEST môžete otestovať komunikáciu s ústredňou. Po aktivovaní tlačidla TEST, bude zopnutý virtuálny vstup na ústredni.