Ako načítať odtlačky prstov do viacerých terminálov K680 hromadne?
FAQ • 14.12.2022

Ako načítať odtlačky prstov do viacerých terminálov K680 hromadne?

Matej Malovec

V prípade dochádzkového systému existuje jednoduchý spôsob ako hromadne načítať odtlačky prstov do viacerých dochádzkových terminálov K680. Tento postup je užitočný pre každý objekt, ktorý používa viacero dochádzkových terminálov. Pri takomto postupe budete potrebovať okrem samotných dochádzkových terminálov aj počítač a čítačku odtlačkov prstov Entry E Reader USB v2. Dôkladná kontrola a overenie týchto krokov pomôže identifikovať a vyriešiť problémy s notifikáciami a správnym fungovaním systému. Vďaka takémuto riešeniu je možné jednoducho načítať odtlačky prstov do viacerých dochádzkových terminálov bez potreby prvotného načítania prsta na každom termináli.

V softvéri SoftPlus Dochádzka prejdite na časť Užívatelia-Zariadenia-Prihlasovacie info (vyberáte počet prstov, pomocou ktorých sa užívateľ bude môcť prihlásiť) – Zariadenie (zvoľte možnosť USB čítačka) – Načítať (priložte prst na čítačku) a kliknite na tlačidlo OK.

Následne uložte načítané odtlačky prstov. Takýmto postupom je možné naskenovať odtlačky prstov každého zamestnanca rýchlo a efektívne. Kliknite na kartu Uložiť a potvrďte kliknutím na Áno.

V poslednom kroku kliknite na možnosť Nahrať do zariadenia a zo zoznamu vyberte do akých dochádzkových terminálov sa majú zmeny uložiť. Potvrďte kliknutím na Nahrať do zariadenia.