Go to order

FAQ

Vyberte skupinu v ktorej chcete nastaviť obchôdzku a nastavte čas počas ktorého sa musí obsluha identifikovať...

Celý článok

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie riadenia ventilácie vo Vašom dome pomocou ústrední Integra a k nej vhodných pohybových snímačov.

Celý článok

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie ovládanie vykurovacieho systému vo Vašom dome pomocou ústrední Integra a k nej vhodných pohybových snímačov.

Celý článok

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie elektrického ovládania roliet a závesov vo Vašom dome pomocou ústrední Integra ak nej vhodných pohybových snímačov.

Celý článok

Software Avigilon Design Tool je užitočný pomocník pre návrh kamerových systémov, ktorý by nemal uniknúť nikomu z oblasti zabezpečenia. Už predošlá verzia bola obľúbená vďaka náhľadom z kamier a jasne

Celý článok

Pokiaľ máte v jednej prevádzke viac ako jeden terminál K700 a zdĺhavo ste načítali odtlačky každému zamestnanci do každého terminálu zvlášť, máme pre Vás riešenie.

Celý článok

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie ovládanie elektromagnetického vodovodného ventilu vo Vašom dome pomocou ústrední Integra a k nej vhodných pohybových snímačov.

Celý článok

Vysvetlenie významu často používaných skratiek a vybraných pojmov z oblasti zabezpečovacej techniky, s ktorými sa môžete stretnúť na našom webe.

Celý článok

Platí pravidlo mat aktuálny FW a aktuálnu aplikáciu. Potom môže byť problém v SIP a DMSS, ak je tam niečo iné, môže to byť problém. Niekedy pri update mobilu stačí notifikácie znova vypnúť / zapnúť alebo opätovne skúsiť pridať do aplikácie.

Celý článok

Treba skontrolovať povolenia notifikácie v aplikácií a aj v systéme mobilu a taktiež treba zoskenovať správnosť skenovania QR kódu, pri viactlačidlovej jednotke sa skenuje QR kód, ktorý patrí k danému bytu, u jednotlačidlovej jednotky sa da skenovať aj SN / QR v sieťovom nastavení.

Celý článok

V nastavení siete vo VTO skontrolovať stav služby P2P, či je online. Ak je stav OFFLINE, tak skontrolovať nastavenie siete. Taktiež odporúčame skontrolovať a nastaviť správne DNS a čas zariadenia. Prípadne skontrolovať správnosť opísania sériového čísla zariadenia a správnosť prihlasovacích údajov (meno a heslo).

Celý článok

Kameru je potrebné pridať cez Dahua protokol, max. rozlíšenie 1 Mpx, tiež použiť sekundárne stream s D1, správne prihlasovacie mená, RTSP port, default 554, podporovaný kodek len H.264, nie sú podporované špeciálne rozlíšenie kamery ako fisheye + otočenie obrazu o 90 stupňov.

Celý článok

Je možné použiť výstup na VTH, povoliť v nastavení, výstup je spínaný počas zvonenia VTH, jedná sa o otvorený konektor, takže týmto výstupom je potrebné cez ďalšie externé napájanie spínať ďalšie relé, ktorým je možné spínať podľa potreby.

Celý článok

Je potrebné fyzicky skontrolovať zapojenie čítačiek Dahua resp. čítačiek Wiegand pripojených ku kontroléru. Čítačky nemôžu byť nainštalované na železnom podklade, ktorý môže tlmiť / rušiť čítanie kariet. Čítačky je potrebné od takého podkladu oddialiť.

Celý článok

Do kolónky pre číslo karty je možné vložiť iba čísla, čítačka vkladá znaky, ktoré sú na klávesnici nad písmenami, preto je potrebné mať klávesnicu prepnutú na anglickú alebo mať pri písaní stlačený kláves SHIFT. Čítanie čítačky ako takej je možné skontrolovať s pomocou textového (.txt) dokumentu – pokiaľ sa pri písaní zobrazujú znaky "šščržýáíé" je potrebné prepnúť klávesnicu.

Celý článok

Je potrebné skontrolovať, či nie je čítačka nainštalovaná na kovovom podklade, ktorý tlmí signál. Chyba môže byť spôsobená aj použitím nevhodne zvolených kariet (125 kHz vs. 13,56 MHz).

Celý článok

Čítačky radu ProID navyše disponujú žltým káblom, po ktorého pripojení na GND je na výstupe Wiegand 34 (4 bity). V prípade nezapojenia žltého kábla je na výstupe Wiegand 26 (3 bity).

Celý článok

Je potrebné stiahnuť správny driver (ovládač) a súčasne skontrolovať, či má zákazník správnu verziu, nakoľko sú iné čítačky pre kontrolérov C3 resp. Atlas.

Celý článok

Odporúčaná maximálna vzdialenosť je 70 m.

Celý článok

V odpojenom stave DIP-y do polohy ON (hore), 1, 3, 5, 7, pripojiť napájanie, nechať 2x dlho zapípať a kontrolér je resetovaný. Potom DIP-y vrátiť a pripojiť napájanie, default IP je 192.168.02.

Celý článok

Možno použiť na šiesty vstup, v nastavení zón je potrebné zvoliť typ zvonenia, pri skratovaní daného vstupu monitor "zazvoní" ako upozornenie, že niekto stojí za dverami.

Celý článok

Je potrebné skontrolovať správny typ čítačiek – podpora iba protokolu MIFARE 13,56 MHz.

Celý článok

Je potrebné nastaviť menší čas zopnutia relé na kontroléri, pretože turniket funguje na princípe impulzu, po ktorom čaká na pretočenie turniketového ramena. Pokiaľ má kontrolér zopnuté relé, počas tohto okamihu zopnutia sa dá rameno pretáčať.

Celý článok

Pri starších monitoroch len cez DMSS a položku „zabudnuté heslo“ pri logine/prihlasovaní, ak zákazník zabudol heslo a e-mail je zlý, ale nie je jeho, tak len poslať ku nám na RS232 „prepálenie“, nové typy VTH majú aj reset tlačidlo, buď plusák alebo z bočnej strany VTH.

Celý článok

5x stlačte tlačidlo tampera, po stlačení zaznie potvrdzovací tón, ktorý potvrdí, že akcia prebehla v poriadku. Niektoré jednotky môžu mať priamo resetovacie tlačidlo (VTO2111).

Celý článok

V zariadeniach je nutné mať zhodnú verziu FW. Môže sa stať, že pôvodné jednotky majú "štandard" FW a nové sú SIP. V takom prípade je potrebné zjednotenie všetkých na SIP.

Celý článok

Dlho stlačte nastavenie, vložte šesťmiestny číselný PIN, ktorý sa vytváral pri spustení VTH.

Celý článok

Je potrebné skontrolovať nastavenie hesla vo VTH pre VTO, VTO má len relé výstup, tak je potrebné používať externé napájanie.

Celý článok

Preveriť sieťové spojenie, ping, VTH nemá web. rozhranie, treba použiť nové VDP konfigurátory pre vyhľadávanie vrátnikov, napájanie jednotky.

Celý článok

Toto je možne spraviť cez rozhranie, ktoré umožňuje exportovať karty do súboru.

Celý článok

Nie je správne nastavený SIP server vo VTH.

Celý článok

Postup je uvedený v manuáli. Štandardne sa "odvesí" hlavná elektronika, na zadnej strane sa zapne programovací mód (DIP do červenej polohy). Následne sa nastaví požadovaná adresa, elektronika sa zasunie do svorkovnice a stlačí sa konkrétne tlačidlo. Takto sa postupuje ďalej. Po ukončení adresovania je nutné vypnúť programovací mód.

Celý článok

Môže sa vyskytnúť nasledujúci problém – ak bola na VTO zapnutá Wi-Fi, ale použitý bol len kábel, tak VTO nemala online P2P. Po vypnutí nepotrebnej Wi-Fi P2P funguje.

Celý článok

Je potrebné skontrolovať správne zapojenie všetkých prvkov. Vonkajšia jednotka musí dodávať napájanie do systému, ak je to systém s 1209 alebo 1210, tento musí poskytovať napájanie. Zdroje by mali byť aj uzemnené, ak tú možnosť majú. Pokiaľ bliká mixér 4888C, je na zbernici pravdepodobne skrat a je potrebné linku odpojiť a problém vyriešiť. Pokiaľ sa jedná o veľký systém, odporúča sa najskôr odskúšať zapojenie "na stole" s krátkou kabelážou a zistiť, či je problém na vetve k bytom alebo smerom k dverným jednotkám.

Celý článok

V tejto kombinácii je potrebné zistiť, či sú pripojené obe jednotky, nakoľko dané zmiešavače fungujú, takže vstupná svorka LP musí mať napájanie z dvernej jednotky, aby túto zbernicu "posielala " ďalej do systému, pokiaľ je pripojená len jedna dverná jednotka na svorke LS, tak takto to fungovať nebude nakoľko na výstupe zo zmiešavača nebude zbernica (nebude merať napájanie).

Celý článok

V Smart PSS vieme načítať z kontroléra používateľa, ale len v rámci kariet, po pridaní kontroléra do Smart PSS je potrebné v časti prístupu zvoliť cez pravé tlačidlo načítať používateľa z kontroléra, následne ich dokážeme načítať do Smart PSS. Potom je im ešte potrebné priradiť prístup. Úrovne prístupu nemožno načítať z kontroléra.

Celý článok

Postup je uvedený v manuáli. V zásade sa vykonáva kombináciou 2 DIPov a nastavením potrebnej adresy pre rozdelenie. Následne je nutné zmeniť predné "plasty", aby tam bol potrebný počet tlačidiel.

Celý článok

Monitor má dve svorkovnice S1 a S2. S1 slúži na nastavenie adries v binárnom formáte, S2 slúži na programovanie funkcie monitorov resp. nastavenie Master / Slave a pod.

Celý článok

Najprv je potrebné skontrolovať, či má zákazník správne audiotelefóny. Pre zmiešaný systém alebo 2W potrebuje typ 2738W. Pre SB systém (len audio) potrebuje typ 2708.

Celý článok