Nefunguje P2P pri VTO2211
FAQ • 25.09.2023

Nefunguje P2P pri VTO2211

Môže sa vyskytnúť nasledujúci problém – ak bola na VTO zapnutá Wi-Fi, ale použitý bol len kábel, tak VTO nemala online P2P. Po vypnutí nepotrebnej Wi-Fi P2P funguje.