Fuel Control

GPS lokalizátory umožňujú pripojenie sondy na meranie hladiny paliva pre vozidlá a pracovné stroje s dieselovým motorom. Ďalším zariadením je tiež možné detekovať otvorenie veka palivovej nádrže. Informácia o otvorení bude odoslaná na server KeetecSAT, alebo priamo na mobilný telefón majiteľa vozidla. Zariadenie zároveň mechanicky bráni odčerpaniu paliva.

0 products