Avigilon design tool 2.0
FAQ • 25.11.2021

Avigilon design tool 2.0

Ivan Žiak

Software Avigilon Design Tool je užitočný pomocník pre návrh kamerových systémov, ktorý by nemal uniknúť nikomu z oblasti zabezpečenia. Už predošlá verzia bola obľúbená vďaka náhľadom z kamier a jasnej predstave o rozlišovacej schopnosti zvolenej kamery.

Nová verzia neprináša len nový dizajn, ktorý napomáha jednoduchšej obsluhe, ale aj všetky funkcie z predošlej verzie a niekoľko noviniek. Zo skoršej verzie nesmú chýbať obľúbené náhľady rozlišovacích schopností kamier na názorných príkladoch. Aj hodnoty v presne daných jednotkách nepovedia používateľovi toľko a tak jasne ako názorné zobrazenie.

Naďalej zostáva aj jednoduchá voľba zo všetkých doteraz vyrobených produktov značky Avigilon. Veľmi jednoducho vyberiete komponenty systému a ihneď vidíte, či všetko zvolené zodpovedá požiadavkám zákazníka.

Design Tool znova upozorní na prekročenie dátových limitov jednotlivých záznamových zariadení a napomôže so správnou voľbou diskovej kapacity z pohľadu vyťaženia danej scény. Pri zákazke je zrejmé, že záznamové zariadenie VMA-RPO-4P4-EU nebude schopné v rámci svojho dátového limitu nahrávať v zvolenej kvalite dve 30MPx a 5MPx kamery.

Hlavnou novinkou je možnosť pridať kamery do reálnej mapy s určením mierky vloženého obrázku. Na základe mierky je schopný software kalkulovať vzdialenosti a zobraziť rozlišovaciu schopnosť kamery priamo do vloženej mapy. Z mapy je zrejmé, že zvolená kamera 2.0C-H4A-DO2 v dostatočnom rozlíšení zachytí celú radu automobilov na parkovisku.

Aj naďalej zostáva možnosť exportu projektov do súborov CSV a PDF. V prehľade nájdete, samozrejme, aj znázornenie všetkých rozlišovacích schopností Vami zvolených kamier. Zákazník si potom ešte pred samotnou realizáciou uvedomí, či navrhnuté riešenie zodpovedá všetkým jeho predstavám.


Avigilon Design Tool vďaka svojmu ľahkému a rýchlemu ovládaniu môže využiť aj tzv. „live“ priamo na stretnutí s investorom a exportovať dohodnuté riešenie ako podklad pre ďalší stretnutie, alebo priamo pre realizáciu.