Technické dotazy na produkty Forteza
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Forteza

Anonymous

Forteza 300 nereaguje / je stále v poplachovom stave – treba skontrolovať jej správne otočenie, rovné časti musia byt otočné k sebe a nie naopak.

Párovanie / nastavenie Forteza – je možné manuálne nastavenie podľa nameraných hodnôt signálu s multimetrom alebo cez spustenie poplachov. Najjednoduchší spôsob je cez softvér v nastaveniach prahových hodnôt a pod.