Technické dotazy na Turnikety
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na Turnikety

Anonymous

Turniket sa pretočí viackrát po priložení karty – je potrebné nastaviť menší čas zopnutia relé na kontroléri, pretože turniket funguje na princípe impulzu, po ktorom čaká na pretočenie turniketového ramena. Pokiaľ má kontrolér zopnuté relé, počas tohto okamihu zopnutia sa dá rameno pretáčať.