FAQ • 07.03.2024

Adresácia Morley požiarnych hlásičov, signalizačných zariadený a vstupných / výstupných modulov

Vladimír Matocha

Adresovateľné hlásiče, signalizačné zariadenia a vstupno-výstupné moduly používajú na adresáciu 2 otočné prepínače. Maximálny rozsah otočných prepínačov je 159, avšak pre naše použitie je maximálny rozsah 99 (ako je možné vidieť na obrázku). Pomocou prvého prepínaču volíme násobky desiatimi a druhým prepínačom volíme násobky jednou. Výslednú hodnotu dostaneme tak, že sčítame jednotlivé hodnoty.

Príklad: Na hlásiči je potrebné nastaviť adresu 65. Na prepínači s násobkami desať zvolíme číslicu 6 a na prepínači s násobkami jednou zvolíme číslicu 5 (6 x 10) + 5 = 65.

Hlásiče (optický, teplotný a kombinovaný) používajú adresáciu maximálne po 99.

Tlačidlá, signalizačné zariadenia a vstupno-výstupné moduly používajú adresáciu tiež maximálne po 99, avšak softvér k tejto adrese automaticky pripočíta číslicu 100.