Adresovanie tlačidiel DJ4/8T ID v2 + ext. 12/24
FAQ • 26.09.2023

Adresovanie tlačidiel DJ4/8T ID v2 + ext. 12/24

V tomto prípade je adresovanie fixné, buď zhora nadol alebo zdola nahor podľa DIP prepínača na zadnej strane dvernej jednotky. Pokiaľ je dverová jednotka dvojradová, tak je adresovanie po radoch t.j. prvý rad je zľava adresa 1, napravo adresa 2, v ďalšom rade je zľava 3 adresa, vpravo 4 adresa atď.