Koncový zákazník potrebuje pomoc / školenie
FAQ • 26.09.2023

Koncový zákazník potrebuje pomoc / školenie

Na školenie slúži produkt „EDO Služba“, v ktorom sa predstaví systém a následne sa nastaví podľa požiadaviek firmy (podľa popisu produktu) – na túto potrebu slúži zakúpenie služby „EDO SUPPORT“. Táto licencia pri štandardnej aktivácií je aktuálne platná 2 roky (podmienky sa môžu meniť podľa potreby). Informácia o zaplatení služby zákazníkom je viditeľná v logu TSS GROUP v hornej lište softvéru vpravo so znakom „SUPPORT“.