Načítanie údajov z kontroléra v rámci nastavenia
FAQ • 26.09.2023

Načítanie údajov z kontroléra v rámci nastavenia

Z kontroléra nie je možné stiahnuť jeho konfiguráciu, všetky údaje o nastavení sú v softvéri a pokiaľ zákazník nemá zálohu, tak o nastavenie môže prísť. Z kontroléra je možné stiahnuť iba karty bez mien užívateľov (u verzie PRO je možné aj vrátane mien užívateľov).