Nastavenie adresy RS-485
FAQ • 26.09.2023

Nastavenie adresy RS-485

Adresa sa nastavuje na DIP svorkách vedľa konektora RJ-45.