Nie je možné stiahnuť dochádzku z terminálov
FAQ • 26.09.2023

Nie je možné stiahnuť dochádzku z terminálov

Zariadenie musí byť pripojené ako aj indikácia jeho stavu. Ak je stav neznámy alebo odpojený, treba riešiť sieťový problém. V prípade, ak sa server stále snaží pripojiť na zariadenie, treba skúsiť reštartovať zariadenie alebo server, na ktorom je inštalovaný softvér (resp. stačia služby TSS Soft+ príp. iné, na ktorých je systém spustený).