Nie je počuť komunikáciu z vnútornej jednotky von (alebo iba slabo)
FAQ • 26.09.2023

Nie je počuť komunikáciu z vnútornej jednotky von (alebo iba slabo)

Väčšinou stačí z monitora iba odstrániť pôvodnú "továrenskú" ochrannú fóliu, ktorá prekrýva mikrofón.