Posunutie prihlásení o hodinu v EDO
FAQ • 26.09.2023

Posunutie prihlásení o hodinu v EDO

Ak je v databáze reálny čas prihlásení a klientovi sa zobrazuje nesprávny čas, je to spôsobené nesprávnym nastavením časového pásma, ktoré spôsobuje daný posun.