Predĺženie doby otvorenia zámku
FAQ • 26.09.2023

Predĺženie doby otvorenia zámku

Toto je možné nastaviť prostredníctvom monitora pomocou kódu 84XX alebo 802X, podľa typu monitora, prípadne je možné tento čas prenastaviť priamo na dvernej jednotke (postup je uvedený v manuáli).