Pridanie widgetu Interkom dotykový ovládací panel INT-TSI
FAQ • 22.02.2024

Pridanie widgetu Interkom dotykový ovládací panel INT-TSI

Luboš Bagín

I. Čo je widget interkom?

Pre zobrazenie obrazu a komunikáciu s dvernou jednotkou s podporou protokolu SIP, môžete pridať widget Interkom do dotykového ovládacieho panela INT-TSI. Na dotykovom paneli INT-TSI, tak môžete prijať hovor z dvernej jednotky, komunikovať alebo otvoriť dvere.

II. Čo potrebujeme

Ak chcete nastaviť widget Interkomu na dotykovom paneli INT-TSI, potrebujete:

Zariadenie:

  • Počítač so systémom Windows
  • Ústredňu Integra, Integra Plus
  • Dotykový ovládací panel INT-TSI s programovou verziou firmvéru OS 7.4.2893, Program 1.9.6.27, STM 1.02 (zostavená 2023-06-20) a viac
  • USB-RS, prevodník pre programovanie zariadenia Satel
  • Dvernú jednotku s podporou protokolu SIP

Softvér:

Vyššie uvedené programy si môžete stiahnuť z portálu SUPPORT SATEL SERVICE.

III. Ako nastaviť zariadenie

1. Aktualizácia firmvéru dotykového panela INT-TSI

Aktualizujte firmvér dotykového panela INT-TSI. Spustite nástroj TSI BUILDER pre aktualizáciu firmvéru. Po spustení nástroja TSI BUILDER skontrolujte aktualizácie.

2. Pridanie widgetu INTERCOM

V TSI BUILDERI pridajte novú kartu a do karty pridajte WIDGET INTERCOM.

Vo vlastnostiach „Properties“ widgetu Intercom pridajte dvernú jednotku so SIP serverom.

Zadajte názov „Name“, nastavte SIP číslo dverovej jednotky „Door Phone SIP Number“ (8001), nastavte heslo pre SIP server „SIP Server password“ (123456) a ďalej nastavte DTMF voľbu pre otvorenie zámku „Door Open Key“ (#123 #).
V položke Video URL je potrebné zadať RTSP string pre zobrazenie videostreamu z dvernej jednotky.

3. Pridanie widgetu INTERCOM

Vo vlastnostiach vášho projektu vykonajte nastavenie SIP servera.

Nastavte dĺžku zvonenia „Max ring time“ a maximálnu dĺžku hovoru „Max talk time“.

V konfigurácii SIP „Keypads SIP Configuration“ nastavte číslo stanice „SIP Phone Number“ (9901) a heslo SIP Servera „SIP Server Password“ (123456). Dotykový panel INT-TSI nastavte ako SIP server. V nastaveniach „SIP server“ nastavte IP adresu a port panela INT-TSI.

Po týchto nastaveniach môžete vybuildovať váš projekt a synchronizovať na SD kartu. Počas buildovania a synchronizácie na SD kartu, môžete vykonať nastavenie dvernej jednotky.

4. Nastavenie dvernej jednotky

V základných nastaveniach dvernej jednotky nastavte číslo stanice „Č. volanie domu“ (9901) a číslo dvernej jednotky „Č. VTO“ (8001)

V nastaveniach siete v položke Server SIP, vypnite voľbu Server SIP, SIP server máme nastavený ako INT-TSI. Nastavte IP adresu SIP servera „IP adr“ (v našom prípade ip adresa INT-TSI), nastavte komunikačný port SIP „Port“ (5060) a heslo Servera SIP „Heslo“ (123456).

Po týchto nastaveniach môžete vyskúšať komunikáciu.