Satel Integra – príklad konfigurácie na ovládanie ventilácie
FAQ • 31.07.2023

Satel Integra – príklad konfigurácie na ovládanie ventilácie

Luboš Bagín

Aby bol váš systém dostupnejší a pohodlnejší, môžete ho použiť na ovládanie zabezpečenia aj automatizácie budovy. Použitie systémových komponentov pre zabezpečenie a automatizáciu budovy robí celú inštaláciu nákladovo efektívnejšou.

Poplachové systémy INTEGRA a INTEGRA Plus môžete použiť na ovládanie prevádzky ventilačných systémov, ktoré sú zodpovedné za cirkuláciu vzduchu v budove. Ich prevádzku možno implementovať do scenárov automatizácie budov. Tie sa môžu spúšťať automaticky
(v určenú hodinu) alebo na priamy príkaz používateľa vydaný mobilnej aplikácii INTEGRA CONTROL, na dotykových klávesniciach (buď INT-TSH2, INT-TSG2 alebo INT-TSI) alebo na dotykovej klávesnici INT-KSG2R*. Systém možno napríklad konfigurovať tak, aby reagoval na detekciu oxidu uhoľnatého alebo iného nebezpečného plynu v dozorovanej budove. V takejto situácii systém zapne ventilátory na najvyššie možné otáčky a otvorí okná, aby sa plyn dostal z budovy.

Usmernenia:

 • V kuchyni je nainštalovaný 2-rýchlostný odsávací ventilátor a elektronicky ovládané okno.
 • Keď sú používatelia v kuchyni (zistené snímačom pohybu), odsávacie ventilátory pracujú v pomalšej, 1. rýchlosti.
 • Keď dôjde k úniku plynu z plynového potrubia napájajúceho kuchynský sporák alebo keď detektor zistí prítomnosť oxidu uhoľn-atého vo vnútri, odsávací ventilátor sa zapne na rýchlejšiu rýchlosť 2. Okrem toho, aby bolo odsávanie vzduchu efficientnejšie, systém otvorí aj okno.
 • V prípade úniku plynu sa jeho prívod preruší uzavretím elektromagnetického ventilu plynu.
 • Používatelia môžu ovládať ventilátor, plynový ventil a okno priamo pomocou klávesníc alebo mobilnej aplikácie pre poplašný systém. Okrem toho môžete okno ovládať pomocou nástenných spínačov.

Príklad konfigurácie:

 • Zabezpečovací systém je riadený ústredňou INTEGRA 128 Plus, ktorá navyše riadi automatizáciu budovy.
 • Systém obsahuje drôtový detektor pohybu SLIM-DUAL, drôtový detektor metánu DG-1 ME a bezdrôtový detektor oxidu uhoľnatého (CO) ACMD-200. Okno je pod dohľadom bezdrôtového detektora AXD-200, ktorý pracuje v režime magnetického kontaktu.
 • Bezdrôtové detektory komunikujú s riadiacou jednotkou systému ACU-280 ABAX 2.
 • Jednotka ústredne ovláda pohony odsávacieho ventilátora, okna a elektromagnetického ventilu prostredníctvom rozširujúceho modulu INT-ORS.
 • Rozširujúci modul INT-ORS je napájaný externým záložným zdrojom APS-1412. Táto konfigurácia umožňuje systému identifikovať jednotku INT-ORS ako rozširujúci modul so zdrojom napájania, čo znamená, že môže prijímať údaje o jej aktuálnom stave napájania.
 • Ovládače okien a cievka elektromagnetického ventilu pracujú na 12 V DC, ktoré dodáva záložný zdroj APS-1412. Odsávací ventilátor však beží na striedavý prúd 230 V.
 • Záložný zdroj APS-412 je vybavený záložnou batériou pre prípad výpadku sieťového napájania.

INTEGRA CONTROL

 • ovládanie poplachového systému INTEGRA/INTEGRA Plus a systému automatizácie budovy

 • bezpečná a šifrovaná komunikácia s ústredňou

 • prístup k živému prenosu z kamery

 • podporuje MACRO príkazy

 • Push notifikácie