Súčasné zvonenie na viacerých vnútorných jednotkách pre jedno tlačidlo
FAQ • 26.09.2023

Súčasné zvonenie na viacerých vnútorných jednotkách pre jedno tlačidlo

Vnútorné jednotky je potrebné mať nastavené správne t.j. 1x Master a max. 3x Slave. Master je nastavený z výroby, Slave jednotky je nutné nastaviť softvérovo cez kód 8001/8002/8003. V prípade audiotelefónu sa nastavuje prostredníctvom DIP prepínača.