Technické dotazy na produkty Softplus
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Softplus

Anonymous

Konvertovanie EDO na iný PC – je možné 3 krát aktivovať licenciu, ak sa ide presúvať na iný PC, vtedy  treba: aktualizovať verzie softvéru, deaktivovať licenciu, spraviť zálohu databázy, následne nainštalovať softvér na nový PC, kde treba mať tú istú verziu, ako na pôvodnom PC. Je preto potrebné aktualizovať na novom PC, následne vykonať zálohovanie a napokon aktiváciu.

Užívateľ nemá dochádzkové údaje (aj keď je vidieť, že prišiel v lokalizácii) – lokalizácia nie je rovnaká ako stiahnutá dochádzka, ktorá sa zobrazuje v upravenej dochádzke, preto je potrebné sledovať, aký je dátum posledného načítania (pokiaľ je to starší dátum, treba to stiahnuť ručne zo zariadenia/zariadení), z ktorých chceme mať dochádzku (alebo počkať na automatické sťahovanie).

Nie je možné stiahnuť dochádzku z terminálov – zariadenie musí byť pripojené ako aj indikácia jeho stavu. Ak je stav neznámy alebo odpojený, treba riešiť sieťový problém. V prípade, ak sa server stále snaží pripojiť na zariadenie, treba skúsiť reštartovať zariadenie alebo server, na ktorom je inštalovaný softvér (resp. stačia služby TSS Soft+ príp. iné, na ktorých je systém spustený).

Terminál nereaguje alebo je čierny – treba ho reštartovať v EDO v časti „zariadenia“-> „reštart zariadenia“, pričom je táto možnosť podmienená tým, že terminál dokáže komunikovať so softvérom. Ak toto nedokáže, na ľavej strane terminálu sa nachádza gumová záslepka s USB portom a dierkou s resetovacím tlačidlom. Na reset postačí do dierky umiestniť tenkú spinku či pero a stlačiť tlačidlo. Žiadny reset parametrov ani údajov ale nenastane.

V softvéri sa neobjavujú fotografie – v softvéri v časti „zariadenia“ mať treba v zariadeniach povolenú možnosť sťahovania fotografií, pričom treba súčasne povoliť aj ich odstránenie po stiahnutí. Súčasne mať treba v termináli povolené / zapnuté fotografovanie. Východzie (defaultné) nastavenie terminálu znamená, že sa fotografia odfotí, ale neuloží, preto treba cez menu terminálu nastaviť možnosť „Získať a uložiť“.

V EDO nie je v úprave dochádzky vidieť „zalogovanie“ / bilanciu – môže to byť zapríčinene poškodenými zobrazeniami v databáze, pričom sa dá oprava vykonať cez EDO v časti nastavenie „aktualizovať zobrazenie“. Ak daný postup nefunguje, treba priamo v databáze cez script pre view / náhľad (ktorý je v nainštalovanej zložke), aplikovať v databázeak toto nepomôže, môže byť problém s nekompletnou alebo poškodenou databázou.

V užívateľoch sa zobrazuje otázka: „Chcem vykonané zmeny uložiť“ resp. informácia „Užívateľovi bola priradená skupina/zmena global“ – je možné, že v softvéri sa vykonali nejaké zmeny, ktoré neboli vykonané správne, pričom treba preklikať zmeny alebo skupiny užívateľov a poukladať ich parametre. Toto môže nastáť v situácií, ak sa odstráni nejaká zmena, ktorú má už užívateľ priradenú.

V bilancii sa zobrazuje informácia: „Nie je vytvorená uzávierka“ – systém by mal korektne fungovať nasledovne: vykoná sa prvotná uzávierka, v ktorej sa nastavia správne hodnoty pre užívateľov, následne sa mesačná bilancia uzatvára a potom sa daná hláška viac nebude zobrazovať. Pokiaľ sa daný pokyn nepoužíva (pretože nepotrebuje upravovať napr. hodnoty, ktoré užívateľom zostávajú do konca kalendárneho roka v rámci dovoleniek a pod.), treba hlášku ignorovať.

Nefungujú aktivácie licencie – je potrebné správne opísať kód aj so znakom „ - “ a mať pripojenie na internet. Pokiaľ internet nie je dostupný, zákazník nám môže poslať token servera, kam sa bude zadávať kód licencie, názov firmy, zákazku a my následne vytvoríme off-line súbor.

Nefunguje reaktivácia licencie – daná licencia sa dokáže aktivovať 3 krát a súčasne musí byť aktivovaná iba na jednom zariadení, preto je potrebné pred novou aktiváciou starý server deaktivovať. Ak to nie je možné, deaktiváciu dokážeme vykonať, ak zákazník poskytne údaje o licencií a následne si aktiváciu vykoná zákazník.

Zákazník potrebuje manuál – manuál je dostupný v softvéri v časti Softplus / Pomoc, v tejto časti je prístupný aj Teamviewer na diaľkové pripojenie a zdieľanie plochy obrazovky.

Koncový zákazník potrebuje pomoc / školenie – na školenie slúži produkt „EDO Služba“, v ktorom sa predstaví systém a následne sa nastaví podľa požiadaviek firmy (podľa popisu produktu) – na túto potrebu slúži zakúpenie služby „EDO SUPPORT“. Táto licencia pri štandardnej aktivácií je aktuálne platná 2 roky (podmienky sa môžu meniť podľa potreby). Informácia o zaplatení služby zákazníkom je viditeľná v logu TSS GROUP v hornej lište softvéru vpravo so znakom „SUPPORT“.   

Zmena zobrazenia ikoniek – v EDO je možné presúvať ikonky podľa potreby užívateľa a priorizovať ich  . na základe najpoužívanejších (umiestniť na začiatok) a menej používaných (umiestniť na koniec). Stačí stlačiť ALT a kurzorom presunúť danú ikonu na žiadané miesto, následne „uložiť zobrazenie“.

Bilancia a zobrazenie stĺpcov podľa „záujmu“ – bilancia obsahuje veľa stĺpcov / hodnôt, ktoré vieme počítať / zobrazovať. Pravým tlačidlom myši sa dajú stĺpce skryť / zobraziť, následne kliknúť na tlačidlo „uložiť zobrazenie“. Po tomto úkone sa užívateľom zobrazujú hodnoty, ktoré chce. Existujú 2 druhy zobrazení: 1. Zobrazenie osoby 2. Zobrazenie skupiny (2 a viac ľudí). V prípade exportu celej skupiny daný export obsahuje prvú stránku sumárnej bilancie skupiny (stĺpce, ktoré sme si uložili pre skupinu) a následne sa na každej ďalšej stránke nachádzajú užívatelia, ktorí sú v danej skupine.

Prepisovanie tlačidiel na termináli – na termináli vieme prepísať tlačidlá na požadované, v menu terminálu treba vybrať „STYL3“, aby sa pre každé tlačidlo zobrazil daný názov a následne cez EDO  záložku „Prechody terminálom“ vieme rozmiestniť prechody na termináli a cez tlačidlo „Nahrať do zariadení“ sa prechody do pripojených zariadení prepíšu.

V úprave dochádzky nie je možné nastaviť prechod na deň, prípadne sa prepíše na predchádzajúci – v EDO musia byť dni ukončené odchodom ale iným ukončovacím typom prechodu, takže má v jeden deň osoba len príchod a nasledujúci deň príchod-odchod, tak sa druhý deň „presunie“ na predošlý, a tak sa v úprave dochádzky zobrazí, že osoba už druhý deň nepracovala. Z tohto dôvodu je potrebné treba najskôr „ukončiť“ prvý deň, až potom sa stav vráti do poriadku. V úprave dochádzky je vždy potrebné sledovať „Pôvodný dátum“, kde sú zobrazené reálne dátumy prechodov. Preto v daný deň musí obsahovať Príchod aj Odchod.

Posunutie prihlásení o hodinu v EDO – ak je v databáze reálny čas prihlásení a klientovi sa zobrazuje nesprávny čas, je to spôsobené nesprávnym nastavením časového pásma, ktoré spôsobuje daný posun.