Technické otázky na produkty Softplus – Konvertovanie EDO na iný PC
FAQ • 15.12.2022

Technické otázky na produkty Softplus – Konvertovanie EDO na iný PC

Licenciu na softvér EDO je možné aktivovať maximálne 3 krát. Nakoľko je EDO licencovaný softvér, ktorý sa viaže na konkrétny počítač, je potrebné zvoliť správny postup pri jeho konvertovaní na nový počítač.

Pri konvertovaní softvéru EDO na nový počítač by sme mali postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

Starý počítač, z ktorého chceme konvertovať softvér EDO

 • V prvok kroku je potrebné zistiť, akú verziu má aktuálne EDO. V tomto prípade máme na výber z dvoch možností:
  • Ak nepoužívame najnovšiu verziu softvéru je potrebné zistiť aktuálne číslo verzie softvéru. Neskôr rovnakú verziu softvéru použijeme na novom počítači.
  • Druhou možnosťou je aktualizácia softvéru na najnovšiu možnú verziu. Rovnakú najnovšiu verziu použijeme neskôr aj na novom počítači.
 • V ďalšom kroku deaktivujeme licenciu.
 • Nakoniec spravíme zálohu celej databázy. Toto je posledný krok vykonaný na starom počítači. Všetky ďalšie kroky sa budú vykonávať na novom počítači.

 Nový počítač, na ktorý chceme konvertovať softvér EDO

 • Ako prvé nainštalujeme na novom počítači softvér EDO.
 • Verzia musí byť rovnaká ako na starom počítači.
 • Obnovíme zálohu databázy.
 • Aktivujeme licenciu.