V bilancii sa zobrazuje informácia: „Nie je vytvorená uzávierka“
FAQ • 26.09.2023

V bilancii sa zobrazuje informácia: „Nie je vytvorená uzávierka“

Systém by mal korektne fungovať nasledovne: vykoná sa prvotná uzávierka, v ktorej sa nastavia správne hodnoty pre užívateľov, následne sa mesačná bilancia uzatvára a potom sa daná hláška viac nebude zobrazovať. Pokiaľ sa daný pokyn nepoužíva (pretože nepotrebuje upravovať napr. hodnoty, ktoré užívateľom zostávajú do konca kalendárneho roka v rámci dovoleniek a pod.), treba hlášku ignorovať.