Vstup do inštalačného menu VTH
FAQ • 25.09.2023

Vstup do inštalačného menu VTH

Dlho stlačte nastavenie, vložte šesťmiestny číselný PIN, ktorý sa vytváral pri spustení VTH.