Zákazník potrebuje manuál
FAQ • 26.09.2023

Zákazník potrebuje manuál

Manuál je dostupný v softvéri v časti Softplus / Pomoc, v tejto časti je prístupný aj Teamviewer na diaľkové pripojenie a zdieľanie plochy obrazovky.