Zálohovanie a obnova databázy
FAQ • 26.09.2023

Zálohovanie a obnova databázy

Pokiaľ si zákazník vytvorí zálohu prostredníctvom softvéru v systéme/záloha databázy, môže si ju na druhom PC kompletne obnoviť. Cez softvér ZKAccess 3.5 nie je možné nastavovať systém z viacerých PC naraz.