Zámok otvára iba na cca 1 sekundu alebo sa neotvorí vôbec
FAQ • 26.09.2023

Zámok otvára iba na cca 1 sekundu alebo sa neotvorí vôbec

Je potrebné overiť nastavenie doby otvorenia zámku a skontrolovať odber zámku, pretože dverná jednotka dokáže otvárať zámok max. 300 mA. Pokiaľ je zámok silnejší, hrozí poškodenie výstupu, a preto je potrebné použiť buď zámok s menším odberom alebo k dvernej jednotke pripojiť "silnejší" zámok + externý napájací zdroj.