Zapojenie kontrolérov cez RS-485 + posledné cez RJ
FAQ • 26.09.2023

Zapojenie kontrolérov cez RS-485 + posledné cez RJ

Také zapojenie nie je možné. Kontrolér nefunguje ako prevodník IP/RS-485 a je potrebné zvoliť jediný spôsob zapojenia.