FAQ • 07.03.2024

Zapojenie Morley pätíc určených pre požiarne hlásiče a signalizačné zariadenia

Vladimír Matocha

Zapojenie pätíc, ktoré sú určené pre požiarne hlásiče a signalizačné zariadenia je pomerne jednoduché. Pätice sa zapájajú postupne do slučky. Ako môžeme vidieť na obrázku, prichádzajúci kladný pól zapojíme na svorku 2 a odchádzajúci kladný pól zapojíme na svorku 4. Svorka 1 je určená na prichádzajúci a zároveň aj odchádzajúci záporný pól. Na svorku s označením SHIELD sa pripája tienenie.

Táto schéma zapojenia sa zároveň nachádza v každom balení pätice.