Discontinued

Escort 8500ci PLUS

ESCORT | Escort 8500ci PLUS

Zabudovateľný radarový detektor ESCORT 8500ci PLUS – vysoko účinný špeciálne upravený detektor pre Slovenskú a Českú republiku. Funkcie ESCORT Qi45 sú doplnené o GPS modul.


Discontinued

Zabudovateľný radarový detektor ESCORT 8500ci PLUS - vysoko účinný špeciálne upravený detektor pre SR a ČR. Funkcie Escort Qi45 sú doplnené o GPS modul. Vďaka GPS vie antiradar identifikovať a eliminovať nežiaduce falošné poplachy lepšie ako iné radarové detektory. Pri detekcii radaru informuje vodiča prostredníctvom informačného panelu s LED displejom v interiéri vozidla.

Antiradar disponuje viacerými funkciami, ktoré pracujú v súčinnosti s GPS. Funkcie tak poskytujú antiradaru väčšie možnosti použitia lokalizácie statických radarov prípadne nežiadúcich poplachov. Hlavnými prednosťami antiradaru sú funkcie ako, AutoLearn (funkcia pomocou ktorej viete naučiť antiradar zapamätať si miesta úsekov s falošnými poplachmi), MarkLocation (funkcia slúži pre manuálne označenie pozícií, na ktoré vás antiradar bude upozorňovať), AutoSensitivity (funkcia ktorá redukuje množstvo falošných poplachov) a pod.

Radary typu Ramer používané v SR a ČR sa výrazne odlišujú od radarov používaných v iných krajinách hlavne tým, že používajú frekvenciu 34,00GHz, ktorú nepoužívajú žiadne iné štáty a majú vysielací výkon podstatne nižší rádovo 0,5mW a preto je aj ich detekcia je omnoho obtiažnejšia. Preto pokiaľ radarový detektor neobsahuje Ka Narrow pásmo so zaradenou samostatnou frekvenciou 34,00GHz s radarmi Ramer si žiaľ neporadí.

Model 8500ci je navyše aj laserovým detektorom, senzor pre detekciu laseru je integrovaný priamo do antény. Táto funkcia je však len doplnková a detekcia laseru je informatívna a neznamená náhradu za aktívnu laserovú rušičku. Ak chcete byť chránení proti laserovým meračom rýchlosti, detekcia /iba upozornenie na laser/ Vám nezaručí 100% úspech.

Preto doporučujeme 8500ci doplniť o laserovú rušičku, ktorá Vám zaručí maximálne spoľahlivú ochranu pred lasermi.

Escort 8500ci PLUS má alfanumerický LED displej s vynikajúcou čitateľnosťou za každých svetelných podmienok. Svetelný senzor je integrovaný do displeja, takže jas displeja je regulovaný automaticky podľa množstva svetla vo vozidle.

Pomocou štyroch tlačidiel displeja, alebo ich kombinácie si jednoducho zmeníte nastavenie podľa vlastnej potreby. Ovládanie je jednoduché a rozhodnutie výrobcu neoddeliť ovládanie od displeja ocení asi väčšina užívateľov.

Prínosom sú aj nové zvukové a hlasové upozornenia, sú zvučné a poplach neminiete ani pri hlasnejšie zapnutom rádiu.

Technická špecifikácia:

Špecifikácia detekovaných frekvencií:

 • X pásmo:..............................10,475-10,575 GHz
 • Ku pásmo:............................13,400-13,500 GHz
 • K pásmo:..............................24,050-24,250 GHz
 • K pulzné pásmo:.....................24,050-24,250 GHz
 • Ka SuperWide:.......................33,400-36,000 GHz
 • Ka Narrow:
 • KaN1:..........................33,700-33,900 GHz
 • KaN2: .................................33,900-34,200 GHz
 • KaN3:..................................34,200-34,400 GHz
 • KaN4: .........................34,600-34,800 GHz
 • KaN5:..........................35,400-35,600 GHz
 • Ka-POP:.......................33,725-33,875 GHz /60ms/
 • Laser /detekcia/: .............904nm ± 13nm /Quantum Limited Video Receiver/

Rozsah pracovných teplôt: -20°C až 70°C Menovité pracovné napätie: 10,6V – 16,5V Napájanie: 12V s negatívnym uzemnením

Rozmery (cm): - Displej/Ovládač: 2,5 (v) x 5,1 (š) x 1,25 (h)

Parameters

Weight 1.397 kg

Need help?

Our technical support staff is ready to help and assist our customers. On the phone, by email or instant messaging on working days 8am-4.30pm

Technical support