Discontinued

Escort 9500ci Euro

ESCORT | Escort 9500ci Euro

Zabudovateľný radarový detektor ESCORT 9500ci - v súčasnosti najlepšou ochranou Vášho vozidla pred širokou škálou radarových systémov. Jeho najvačšou výhodou pre použitie na Slovensku je spoľahlivá detekcia Multaradaru CD. Tento je používaný aj k skrytému meraniu, teda k uplatneniu tzv. objektívnej zodpovednosti.


Discontinued

Zabudovateľný radarový detektor ESCORT 9500ci - v súčasnosti najlepšou ochranou Vášho vozidla pred širokou škálou radarových systémov. Jeho najvačšou výhodou pre použitie na Slovensku je spoľahlivá detekcia Multaradaru CD. Tento je používaný aj k skrytému meraniu, teda k uplatneniu tzv. objektívnej zodpovednosti.

Hlavné výhody a funkcie Escort 9500ci:

 • na Slovensku detekuje Ramer aj MultaRadar CD
 • vynikajúca detekcia bez falošných poplachov vďaka GPS modulu
 • GPS databáza pevných radarov, možnosť stiahnutia aktualizácií
 • radarový detektor s technológiou TotalShield, takže zariadenie nie je detekovateľné ani detektormi detektorov, ktoré používa polícia v niektorých krajinách
 • vopred upozorňuje na pozície fixných meračov rýchlosti a kamery na svetelných križovatkách.
 • možnosť nastavenia len potrebných radarových pásiem umožňuje jeho použitie vo všetkých krajinách EÚ
 • radarový detektor má dvojitú anténu pre maximalizáciu citlivosti na radary
 • kryštálovo čisté hlasové upozornenia
 • diskrétna inštalácia
 • miniatúrny ovládací panel

Antiradar disponuje viacerými funkciami, ktoré pracujú v súčinnosti s GPS. Funkcie tak poskytujú antiradaru väčšie možnosti použitia lokalizácie statických radarov prípadne nežiadúcich poplachov. Hlavnými prednosťami antiradaru sú funkcie ako:

 • TrueLock (manuálne označenie falošného poplachu užívateľom)
 • AutoLock (ktorá identifikuje každý prijatý signál a automaticky vylučuje falošné poplachy)
 • AutoLearn (automatické zapamätanie si miesta úsekov s falošnými poplachmi na tretí krát)
 • MarkLocation (funkcia slúži pre manuálne označenie pozícií, na ktoré vás antiradar bude upozorňovať)
 • AutoSensitivity (funkcia ktorá redukuje množstvo falošných poplachov) a pod.

Escort 9500ci má alfanumerický LED displej s vynikajúcou čitateľnosťou za každých svetelných podmienok. Obsahuje automatickú reguláciu jasu a tiež 5 úrovní nastavenia vrátane úplného vypnutia displeja.

Escort 9500ci je zároveň vybavený laserovým detektorom so snímačom zabudovaným priamo v radarovej hlave. Funcia detekcie laserového merača je však iba informatívna, nakoľko samotný lúč merača je detekovaný až po jeho dopade na merané vozidlo. Nakoľko laserový merač vyhodnocuje rýchlosť vozidla za 0,5- 1,5 sekundy, je reakčný čas na zmenu rýchlosti nedostatočný. Pre 100%-nú ochranu pred laserovými meračmi odporúčame skombinovanie s laserovou rušičkou LASER INTERCEPTOR, prípadne ANTILASER.

Detekčné pásma:

 • X - band 10, 525 GHz ± 25 MHz
 • K - band 24, 150 GHz ± 100 MHz

  K-narrow:

 • K1: 24, 050 GHz - 24,109 GHz
 • K2: 24, 110 GHz - 24,174 GHz
 • K3: 24, 175 GHz - 24,250 GHz

  Pásmo pre MULTARADAR CD:

 • KMTR: 24,050 GHz – 24,150GHz ( aktívne pre SR )

  Pásma pre RAMER:

 • Ka-superwide band 34.700 GHz ± 1300 MHz
 • Ka1- narrow 33.392 GHz - 33.704 GHz
 • Ka2- narrow 33.704 GHz - 33.896 GHz
 • Ka3- narrow 33.886 GHz - 34.198 GHz ( aktívne pre SR a ČR )
 • Ka4- narrow 34.184 GHz - 34.592 GHz ( aktívne pre SR a ČR )
 • Ka5- narrow 34.592 GHz - 34.808 GHz
 • Ka6- narrow 34.806 GHz - 35.166 GHz
 • Ka7- narrow 35.143 GHz - 35.383 GHz
 • Ka8- narrow 35.378 GHz - 35.618 GHz
 • Ka9- narrow 35.595 GHz - 35.835 GHz
 • Ka10-narrow 35.830 GHz - 35.998 GHz

Technické údaje:

Radarová anténa:

 • Dual-horn antenna Casting
 • Superheterodyne, dvojitý LNA
 • Scanning Frequency Discriminatory
 • Digitálne spracovanie signálu DSP

Displej:

 • 280 LED Alphanumerický displej
 • Stĺpcový graf, Threat Display TM, alebo Tech Display TM
 • Automatická regulácia jasu, plus 4 úrovne nastavenia

Pracovné napätie:

 • 10, 6 V do 16,5 V DC
 • spotreba 100mA – 220mA
 • negatívna kostra

Nastaviteľné funkcie:

 • Indikácia pohotovostného režimu
 • Hlasové upozornenia na poplach
 • Štartovacie sekvencie
 • Indikátor sily signálu
 • AutoVOL TM
 • Jas displeja a podsvietenie tlačidiel
 • Pásma

Nastavenie citlivosti:

 • AutoScan
 • Highway
 • City
 • City NoX

Parameters

Weight 2.137 kg

Need help?

Our technical support staff is ready to help and assist our customers. On the phone, by email or instant messaging on working days 8am-4.30pm

Technical support