Discontinued

Escort MAX

ESCORT | Escort MAX

Prenosný radarový detektor ESCORT MAX INTERNATIONAL SK – špeciálne upravený produkt pre detekciu policajného radaru MULTARADAR používaného v Slovenskej republike a radaru RAMER s účinnou elimináciou falošných poplachov


Discontinued

Prenosný radarový detektor ESCORT MAX INTERNATIONAL SK – špeciálne upravený produkt pre detekciu policajného radaru MULTARADAR používaného v Slovenskej republike a radaru RAMER s účinnou elimináciou falošných poplachov.

Hlavné výhody a funkcie Escort MAX:

 • na Slovensku detekuje Ramer aj MultaRadar CD
 • vynikajúca detekcia bez falošných poplachov
 • GPS databáza pevných radarov, možnosť stiahnutia aktualizácií
 • vopred upozorňuje na pozície fixných meračov rýchlosti a kamery na svetelných križovatkách.
 • možnosť nastavenia len potrebných radarových pásiem umožňuje jeho použitie vo všetkých krajinách EÚ
 • voľba uživateľského módu
 • nastavenie farby dipleja podľa podsvietenia prístrojovky vo vozidle
 • zobrazenie aktuálnej rýchlosti
 • Cruise alert - iba dvojité pípnutie pri rýchlosti pod nastavenou hodnotou
 • Overspeed - upozornenie na prekročenie nastavenej rýchlosti
 • 4 módy zobrazenia pásiem
 • kryštálovo čisté hlasové upozornenia

Detekčné pásma:

 • X - band 10.475 - 10.575 GHz
 • K - band 23.950 - 24.250 GHz vrátane Iskra 1/2 a K Pulse

K-narrow:

 • K1: 23.950 - 24.109 GHz
 • K2: 24.110 - 24.174 GHz
 • K3: 24.175 - 24.250 GHz

Pásmo pre STRELKA:

 • 24.150 - 24.160 GHz

Pásmo pre MULTARADAR CD:

 • KMTR: 24.080 - 24.120 GHz ( aktívne pre SR )

Pásma pre RAMER:

 • Ka-superwide band 33.400-36.000 Ghz
 • Ka1- narrow 33.400-33.700 GHz
 • Ka2- narrow 33.700-33.900 GHz
 • Ka3- narrow 33.900-34.200 GHz ( aktívne pre SR a ČR )
 • Ka4- narrow 34.200-34.400 GHz ( aktívne pre SR a ČR )
 • Ka5- narrow 34.400-34.600 GHz
 • Ka6- narrow 34.600-34.800 GHz
 • Ka7- narrow 34.800-35.400 GHz
 • Ka8- narrow 35.400-35.600 GHz
 • Ka9- narrow 35.600-35.800 GHz
 • Ka10-narrow 35.800-36.000 GHz

Pásma pre Laser:

 • všetky laserové pištole 5- 40 KHz, Polyscan, Amata, a Tru-Cam

Escort MAX je zároveň vybavený laserovým detektorom so snímačom zabudovaným priamo v radarovej hlave. Funcia detekcie laserového merača je však iba informatívna, nakoľko samotný lúč merača je detekovaný až po jeho dopade na merané vozidlo. Nakoľko laserový merač vyhodnocuje rýchlosť vozidla za 0,5- 1,5 sekundy, je reakčný čas na zmenu rýchlosti nedostatočný. Pre 100%-nú ochranu pred laserovými meračmi odporúčame skombinovanie s laserovou rušičkou LASER INTERCEPTOR, prípadne ANTILASER.

Rada pred nákupom: Overte si, či Vaše vozidlo nie je vybavené atermickým (pokoveným) sklom. Tieto sklá účinne zabraňujú preniknutiu radarových lúčov k detektoru a ten je potom nepoužiteľný. Riešením je nákup pevnej sady ESCORT 9500ci, ktorá má zabudovaný snímač v prednej maske automobilu

Nová radarová hlava obsahuje pokročilú vojenskú technoléogiu s názvom Digital Signal Processing (DSP). Táto unikátna metóda skenovania umožňuje MAXu identifikovat skutočné hrozby rychlejšie a přesnejšie než akýkoľvek iný detektor na trhu. Rýchlejšia doba odozvy znamená pokročilé upozornenie pred radarovými hrozbami.

Nový multi-farebný displej je dalšou výhodou oproti konkurenčným detektorom! Nová brilantná grafika osvetľuje intuitívne ikony, ktoré identifikujú typ hrozby hneď na prvý pohľad. Okrem toho, užívateľsky volitelné podsvietenie vám umožní si vybrat, ktorá farba sa hodí nejlepšie k farba vášho tachometra.

Naša patentovaná technológia používa Samoučiaci algoritmus. Presná frekvencia sa učí automaticky odmietať nežiadúce falošné signály (otvárače garáží, dvere a dalšie...). Výsledkom je nejpresnejšia ochrana s výbornou detekciou.

Parameters

Weight 0.76 kg

Need help?

Our technical support staff is ready to help and assist our customers. On the phone, by email or instant messaging on working days 8am-4.30pm

Technical support