Kabeláž

Aby bol prenos audio signálu kvalitný aj na dlhšie vzdialenosti, je potrebné použiť primeranú kabeláž. Pri prenose audiosignálu nie je priestor na kompromisy a je potrebné vždy dobre zvážiť, akú najvhodnejšiu kabeláž použiť.

0 products