SOFTPLUS Recycling center

Komplexné riešenie pre mestá a obce, ktoré by malo v maximálnej možnej miere zautomatizovať prevádzku zberného dvora a viac ho tak sprístupniť občanom. Ďalšou pridanou hodnotou tohto riešenia je zníženie personálnych nákladov na obsluhu zberného dvora.

Čo všetko riešenie ponúka?

  • Občania majú k dispozícii samoobslužný vstup do areálu zberného dvora.
  • Vstup je umožnený výhradne občanom, ktorí majú uhradené miestne poplatky za komunálny odpad.
  • Mesto/obec má k dispozícii aktuálne štatistiky a reporty o prevádzke zberného dvora.

Ako to funguje?


  • Mesto/obec vygeneruje pre každého občana unikátny prístupový QR kód.


  • Ak občan potrebuje prístup na zberný dvor, použije prístupový QR kód vygenerovaný mestom/obcou.


  • Ten istý QR kód mu poslúži na otvorenie brány pri jeho odchode.


  • V administrátorskom rozhraní sú následne k dispozícii presné údaje o príchodoch a odchodoch občanov do priestorov zberného dvora.

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 products