Časozberné video

Služba TSS FTP, prostredníctvom ktorej vieme pre zákazníka sprostredkovať časozberné video z monitorovaného objektu, ktorý si sám určí. Zákazníkovi je k dispozícií úložný priestor s kapacitou 200 MB pre ukladanie časozberných snímok z kamier Dahua. Po uhradení služby získa zákazník IP adresu a prihlasovacie údaje k nášmu FTP serveru, ktoré použije pri nastavení kamery. Snímky sa budú následne ukladať vo zvolenom intervale raz za 12 hodín, v priebehu celého predplateného obdobia. Zákazník dostane výsledné časozberné video vo formáte AVI. Službu je nutné zaplatiť minimálne na rok dopredu.

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 products