SOFTPLUS Payment station

Platobnú stanicu je vhodné použiť tam, kde klient prichádza s potrebou uhradiť svoju pohľadávku. Klient si na kiosku zvolí základ platby pomocou QR kódu, zadaním variabilného symbolu, čísla faktúry alebo iným identifikátorom. Následne ho systém vyzve na úhradu danej sumy. V našom riešení je možné uskutočniť platbou hotovostnou formou, kedy je zariadenie opatrené mincovníkom a bankovníkom na príjem a výdaj hotovosti. Ďalšou možnosťou je bezhotovostný styk prostredníctvom terminálu alebo online cez platobnú bránu. Následne je zákazníkovi vydané potvrdenie o vykonaní platby. Systém podporuje a integruje aj funkciu okamžitej registrácie platby prostredníctvom eKasa, spolu s vydaním daňového dokladu.

Čo všetko naše riešenie ponúka

 • Samoobslužná úhrada pohľadávky vrátane automatizovaného načítania napr. prostredníctvom QR kódu.
 • Možnosť hotovostnej a bezhotovostnej platby.
 • Tlač dokladu o zaplatení.
 • Podpora funkcie eKasa.
 • Notifikačný systém pre správcu o stave hotovosti (nízke alebo vysoké stavy hotovosti v zásobníkoch).
 • Intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykového displeja.
 • Možnosť vytvárania funkčných tlačidiel podľa potrieb klienta.
 • Užívateľské rozhranie môže umožňovať komunikáciu vo viacerých jazykových mutáciách.
 • Nechýbajú široké možnosti personalizácie podľa požiadaviek zákazníka.
 • Stálu technickú podporu v režime 24/7 na základe SLA zmluvy.
 • Vytváranie reportov a štatistík.
 • Rozhranie API pre sprostredkovanie komunikácie a odosielania údajov s ďalšími aplikáciami.

Ako to funguje?

 • Klient prichádza ku KIOSK-u s potrebou uhradiť svoju pohľadávku.

 • Následne zvolí základ jeho platby, naskenuje QR kód, vypíše variabilný symbol, číslo faktúry alebo podobne.

 • Systém vyzve klienta na úhradu dlžnej sumy.

 • V prípade dobropisu môže kiosk aj vydať finančnú hotovosť.

 • Zvolí si formu platby na hotovostnú alebo bezhotovostnú.

 • KIOSK vytlačí potvrdenie o uskutočnení platby.

Technická podpora 24/7 support

TSS Platobná stanica podpora systému TSS Kiosk, platená technická podpora 24/7 pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu na základe SLA zmluvy. Podpora je vykonávaná technikom spoločnosti TSS Group na diaľku. Služba nenahrádza plnohodnotné zaškolenie montážnej spoločnosti, iba poskytuje asistenciu koncovému zákazníkovi a diagnostiku systému v prípade náhlych problémov na jeho inštalácií prostredníctvom vzdialeného prístupu. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

Ďalšie možnosti

 • Intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykového displeja.
 • Samoobslužná registrácia klientov vrátane automatizovaného načítania dokladov.
 • Okamžitá tlač potvrdení a dokladov.
 • Prístupový systém pre ovládanie dverí a brán využíva unikátne QR kódy alebo RFID karty vydané kioskom.
 • Užívateľské rozhranie môže umožňovať komunikáciu vo viacerých jazykových mutáciách.
 • Nechýbajú široké možnosti personalizácie podľa požiadaviek zákazníka.
 • Rovnako ponúka naše riešenie široké možnosti modulácie (platobný terminál, SIP hovor, video hovor, tlačiareň, ID skener, QR/RFID čítačka, tlač QR lístkov, výdaj RFID kariet, meranie teploty a pod.).

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 products