Vstupno výstupné moduly

Vstupno-výstupné moduly nemusia byť nutne o informáciách z iných zariadení. So systémom M-9000 realizujeme aj diaľkové ovládanie. K modulu RC-001T sa zapájajú ovládacie prvky hlasitosti alebo zón a tým zaisťujú komfortné ovládanie systémov.

0 products