SOFTPLUS Residence

Riešenie je určené pre majiteľov bytových a nebytových priestorov, ktorí ich chcú prenajímať iným osobám. Prenajímateľ pre nájomcu vytvorí v jednoduchom rezervačnom systéme pozvánku, ktorá obsahuje QR kód, ktorý slúži ako časovo obmedzený virtuálny kľúč od objektu a prenajatého priestoru. V rámci členitejších objektov je možné prostredníctvom tohto QR kódu umožniť nájomcovi vstup len do určitých častí objektu.

Správa systému prebieha prostredníctvom jednoduchého administrátorského rozhrania, ktoré umožňuje vytvárať pozvánky a rezervácie pre jednotlivé prenajímateľné jednotky (napr. apartmány).

Čo všetko riešenie ponúka?

  • Jednoduchá online správa prenajímaných jednotiek prenajímateľom a vytváranie prístupových QR kódov pre nájomcu.
  • Rýchla komunikácia so zákazníkmi.
  • V prípade väčších objektov vytváranie „povolených trás“, aby sa nájomca nemohol pohybovať v rámci celého objektu.
  • Prehľad o príchodoch a odchodoch do objektu.
  • Príjemné užívateľské prostredie.

Ako to funguje?


  • Prenajímateľ v jednoduchom administrátorskom systéme vytvorí podľa dohody s nájomcom pozvánku, ktorá má presne definovaný začiatok a koniec prenájmu (vrátane času).


  • V okamihu uloženia pozvánky do systému je e-mailom odoslaná prenajímateľovi, a okrem prístupového QR kódu obsahuje aj doplňujúce informácie a inštrukcie pre nájomcu.


  • Nájomca tak získava možnosť vstúpiť do objektu prenajímateľa v dohodnutom časovom rozmedzí a môže sa pohybovať iba tam, kam je mu elektronicky umožnený vstup prenajímateľom.


  • QR kód slúži tiež pre odchod z budovy a je tak zaznamenaný aj presný okamih ukončenia pobytu nájomcu v budove.

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 products