SOFTPLUS Reservation

Riešenie je určené na jednoduché vykonávanie rezervácií rôznych areálov a stanovíšť vrátane možnosti okamžitej úhrady poplatkov. Rezervácie je možné zobraziť v pridruženom kalendári, ktorý zobrazuje aktuálnu obsadenosť. Po vykonaní úspešnej rezervácie obdrží klient QR kód, ktorý slúži na vstup do ním rezervovaného priestoru.

Rezervácie môžu byť spojené s uskutočnením platby, ale aj nemusia a rezervácie je možné zadávať bezplatne. Systém pracuje úplne autonómne, bez ľudskej obsluhy, a môže byť umiestnený na serveroch jeho používateľa alebo na cloudovom úložisku.

Čo všetko riešenie ponúka?

  • Užívateľsky prívetivý rezervačný systém.
  • Univerzálne využitie pre celý rad aplikácií.
  • Rýchle vykonávanie bezplatných aj platených rezervácií (integrácia online platobnej brány).
  • Využíva unikátne QR kódy ako „kľúč“ pre vstup klienta do rezervovaných priestorov.

Ako to funguje?


  • Prostredníctvom webového prehliadača sa klient dostane na zákaznícky portál, kde sa môže, ale aj nemusí, registrovať.


  • Zvolí si požadovaný priestor (miestnosť, plochu, športoviská atď.) a v kalendári označí konkrétny deň, pre ktorý chce vykonať rezerváciu.


  • V prípade, že je vyžadované uhradenie poplatku, je presmerovaný na online platobnú bránu.


  • Po úspešnom vykonaní platby odosiela rezervačný systém na zákazníkom uvedený e-mail „kľúč“ - QR kód, a prípadne aj ďalšie dokumenty (pokyny, obchodné podmienky atď.).


  • V okamihu fyzickej návštevy rezervovanej lokácie sa potom klient preukazuje vyššie uvedeným QR kódom, ktorý mu slúži ako virtuálny „kľúč“ k vstupu.

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 products