Matice

Audio matice série M-9000 a MA-725 sú určené pre komplexné riešenie kvalitného a komerčného zvukového systému. Matice mají konfigurovateľné vstupy a výstupy so širokým využitím a možnosťou vzdialeného ovládania. Návrhy audio systémov, technickej pomoci a zaškolenie sú neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky.

0 products