Čítanie covid passu

Aplikácia GreenPass TSS určená na čítanie a kontrolu COVID-19-PASS vo forme QR kódu. Aplikácia overí platnosť covid pasu a následne turniket alebo iné vstupné zariadenie povolí alebo nepovolí vstup osoby do budovy, miestnosti alebo zariadenia. Systém môže fungovať v dvoch režimoch – buď iba číta covid pas a povoľuje/nepovoľuje vstup alebo aj ukladá údaje o osobe prečítané z covid pasu do databázy.

Čo všetko naše riešenie ponúka

  • Použitie 1 licencie až pre 5 QR čítačiek.
  • Nechýbajú široké možnosti personalizácie podľa požiadaviek zákazníka.
  • Stálu technickú podporu v režime 24/7 na základe SLA zmluvy.
  • Vytváranie reportov a štatistík.
  • Rozhranie API pre sprostredkovanie komunikácie a odosielania údajov s ďalšími aplikáciami.

Ako to funguje?

  • Klient pri vstupe do priestoru prichádza k čítačke QR kódov.

  • Na čítačke naskenuje svoj covid pass.

  • Systém prostredníctvom čítačky overí platnosť covid pass-u.

  • Následne povolí alebo zakáže dotyčnej osobe vstup do priestoru.

 

 

 

Technická podpora 24/7 support

K uvedenému systému je možnosť pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu si zaplatiť support, prostredníctvom ktorého je mu poskytnutá technická podpora systému v nepretržitom režime 24/7 na základe SLA zmluvy. Služba poskytuje asistenciu a diagnostiku klientovi v prípade náhlych problémov na inštalácii formou vzdialeného prístupu technického pracovníka spoločnosti TSS Group, a. s. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás kontaktovať
prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk.

0 products