Čítanie EČV

Je softvér vyvinutý spoločnosťou TSS Group, umožňujúci ovládanie vstupu do areálu alebo na parkovaciu plochu na základe rozpoznaného evidenčného čísla vozidla pomocou kamier s funkciou LPR (Licence Plate Reading). Kamera na základe rozpoznania EČV umožní alebo zamedzí vstup vozidla, za softvérom ovládanú, parkovaciu rampu. Prípadne môže spustiť alebo vyvolať iné alarmové akcie, ako rozsvietenie semaforu, spustenie zvukovej signalizácie, upozornenie obsluhy a podobne. V softvéri si môže užívateľ vytvoriť tzv. whitelisty alebo blacklisty (zoznamy povolených alebo zakázaných vstupov) pre evidenciu vozidiel, vytvárať a exportovať štatistiky a reporty. Systém pracuje s vysokou úspešnosťou rozpoznania evidenčného čísla.

Čo všetko naše riešenie ponúka

 • Ovládanie vstupu do areálu alebo na parkovaciu plochu.
 • Optické rozpoznávanie znakov na EČV a jeho následný prevod do textovej formy.
 • Prevedenie v dvoch licenčných edíciách LITE a PRO.
 • Vytváranie tzv. whitelistov a blacklistov.
 • Vytváranie rôznych skupín osôb a EČV podľa požiadaviek klienta.
 • Možnosť preferovať jednotlivé skupiny EČV alebo osôb.
 • Spoplatnenie vjazdu/parkovania na základe klientom určených pravidiel.
 • Jednoduché a prehľadné grafické prevedenie systému.
 • Stálu technickú podporu v režime 24/7 na základe SLA zmluvy.
 • Možnosť spoplatnenia parkovacej plochy na základe charakteru miesta alebo času státia na ňom.
 • Široké portfólio periférií, ktoré je možné napojiť na systém (displeje, rampy, semafory, platobné terminály, čítačky dokumentov, atď.).
 • Možnosť vytvárania reportov a štatistík.
 • Možnosť úpravy softvéru podľa požiadaviek zákazníka.
 • Klient-server architektúra pre jednoduché zobrazenie na akomkoľvek zariadení.
 • Rozhranie API pre sprostredkovanie komunikácie a odosielania údajov s ďalšími aplikáciami.

Ako to funguje?

 • Zákazník prichádza k rampe, kde zastaví vozidlo.

 • K rampe je pripojená LPR kamera s funkciou čítania EČV.

 • Po prečítaní EČV systémom ho zapíše do systému, prípadne na parkovací lístok.

 • Ak je daná EČV súčasťou buď white listu (systém vozidlo vpustí) alebo black listu (systém vozidlo nevpustí a môže upozorniť obsluhu).

 • V prípade ak nie je EČV zapísaná v systéme, obsluha ho vie rýchlo priradiť do jedného z listov, prípadne povoliť jednorazový vstup otvorením rampy tlačidlom v systéme.

 • Po otvorení rampy môže zákazník s vozidlom vojsť za parkovaciu rampu do areálu objektu.

 • Následne môže byť klient vyzvaný na úhradu parkovného ak je to nutné.

 • Alebo je vypustený na základe white listu, prípadne s povolením obsluhy.

Technická podpora 24/7 TSS LPR support

TSS LPR support je technická podpora systému TSS LPR v režime 24/7 pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu. Podpora je vykonávaná technikom spoločnosti TSS Group na diaľku. Služba nenahrádza plnohodnotné zaškolenie montážnej spoločnosti, iba poskytuje asistenciu koncovému zákazníkovi a diagnostiku systému v prípade náhlych problémov na jeho inštalácii prostredníctvom vzdialeného prístupu. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

Viac o riešení

Systém pre čítanie evidenčných čísiel vozidiel funguje na princípe optického rozpoznávania znakov, kamera na svojom obraze vie najskôr nájsť EČV a následne ju prevedie do textového formátu, s ktorým ďalej systém pracuje. Systém je vyvíjaný našimi programátormi, preto je možné ho upravovať podľa požiadaviek zákazníka priamo na konkrétny projekt. Systém poskytujeme v dvoch licenčných edíciách LITE a PRO.

Úspešnosť nášho systému je až 96 % a to aj v závislosti na kvalite rozpoznávanej EČV, ktorá môže byť prekrytá, čiastočne prekrytá, poškodená či inak kamuflovaná. V systéme je možné vytvárať tzv. whitelisty a blacklisty a na základe nich umožňuje alebo neumožňuje vjazd vozidiel. Takisto je možné vytvárať skupiny osôb/EČV a priorizovať ich, prípadne spoplatňovať ak je to vhodné na základe dĺžky zotrvania vozidla a podobne. K systému je možné pripojiť široké portfólio periférií ako rampy, semafory, indukčné slučky,  displeje na zobrazovanie pokynov, prípadne kapacity parkovacej plochy, čítačky dokumentov, prípadne periférie slúžiace na úhradu parkovacieho poplatku – platobné terminály a pod.

Systém poskytuje široké možnosti filtrácie evidenčných čísel a zobrazovania štatistík. K LPR Dahua poskytujeme aj službu pomoci pri prvotnej inštalácii a konfigurácii systému.

 

 

 

 

 

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás kontaktovať
prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk.

0 products