Dochádzkový systém

Riešenie pre evidenciu a kontrolu elektronickej dochádzky zamestnancov. Po príchode na pracovisko má zamestnanec možnosť vybrať si na dochádzkovom termináli z predvolených akcií a identifikovať sa pridelenou kartou alebo biometrickým identifikátorom. Pri dočasnom alebo trvalom opustení pracoviska postupuje podobne, zvolí jednu z predvolených akcií, ako napr. návšteva lekára, obedová prestávka, fajčiarska prestávka, ukončenie pracovnej zmeny a identifikuje sa. Systém zaznamenáva všetky akcie do databázy a zamestnávateľ s nimi môže ďalej pracovať pri mzdových operáciách.

Čo všetko naše riešenie ponúka

 • Evidencia a kontrola dochádzky.
 • Vytváranie pracovných zmien a pracovísk.
 • Možnosť vytvorenia pracovného kalendára podľa charakteru a druhu práce.
 • Online kontrola prítomnosti zamestnancov.
 • Nastavenie funkčných tlačidiel.
 • Identifikácia aj prostredníctvom biometrických znakov zamestnanca.
 • Jednoduché a prehľadné grafické prevedenie systému.
 • Export pre široké portfólio mzdových a účtovných systémov.
 • Stálu technickú podporu v režime 24/7 na základe SLA zmluvy.
 • Priamo zabudovaný modul Teamviewer pre zjednodušenie poskytnutia podpory.
 • Možnosť vytvárania reportov a štatistík.
 • Možnosť úpravy softvéru podľa požiadaviek zákazníka.
 • Klient-server architektúra pre jednoduché zobrazenie na akomkoľvek zariadení.
 • Rozhranie API pre sprostredkovanie komunikácie a odosielania údajov s ďalšími aplikáciami.

Ako to funguje?

 • Po nainštalovaní terminálu/terminálov a softvéru si pracovník obsluhy/HR zaeviduje všetkých pracovníkov, nastaví smeny, vytvorí pracovný kalendár a vykoná všetky nastavenia.

 • V systéme pridelí každému pracovníkovi jedinečný identifikátor, ktorým sa zamestnanec prihlasuje. Môže ísť o QR kód, RFID kartu, biometrický identifikátor a podobne.

 • Pracovník sa pri príchode do zamestnanie identifikuje na terminály.

 • V prípade potreby opustiť pracovisko, za účelom obedovej prestávky, fajčiarskej prestávky, návštevy lekára, či odchodu z pracoviska vyberie zamestnanec daný úkon a znovu sa identifikuje na terminály.

 • Pracovník obsluhy, HR alebo vedúci zamestnanec vie v systéme kontrolovať prítomnosť zamestnancov online, rovnako ju môže meniť alebo opravovať.

 • Po ukončení pracovného úseku (týždeň, mesiac) vie pracovník systému exportovať dochádzku a štatistiky, ktoré môže následne využiť pre mzdové a účtovné účely.

 • V prípade nutnosti podpory zo strany pracovníkov TSS má systém v sebe zabudovaný modul tiemvieweru, čo uľahčuje jej poskytovanie.

Technická podpora 24/7 TSS EDO support

EDO support je technická podpora systému Edo3 podľa licenčnej formy v režime 24/7 pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu na základe SLA zmluvy. Podpora je vykonávaná technikom spoločnosti TSS Group na diaľku. Služba nenahrádza plnohodnotné zaškolenie montážnej spoločnosti, iba poskytuje asistenciu koncovému zákazníkovi a diagnostiku systému v prípade náhlych problémov na jeho inštalácii prostredníctvom vzdialeného prístupu. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

Viac o riešení

Dochádzkový modul, ktorý umožňuje jednoduchú elektronickú evidenciu zamestnancov. Tretia verzia softvéru prináša značné vylepšenia pri zachovaní funkcionality. Softvér pracuje s Entry terminálmi a ACS kontrolérmi, prostredníctvom ktorých umožňuje zákazníkovu základné spracovanie dochádzky, virtuálny terminal pre PC užívateľa, online kontrolu prítomnosti zamestnancov, nastavenie funkčných tlačidiel, prechody terminálom, zmeny, skupiny, bilancie, mesačné uzávierky, exporty a pod. Na termináloch a kontroleroch sa zamestnanci vedia okrem RFID kariet prihlasovať a odhlasovať aj pomocou biometrických identifikátorov. EDO je ďalší produkt z dielne našich programátorov a je rovnako možné ho upraviť pre individuálne potreby zákazníkov. Licencovanie softvéru sa odvíja od počtu užívateľov:

 • do 25 užívateľov,
 • do 50 užívateľov,
 • do 250 užívateľov,
 • verzia MAX pre neobmedzený počet užívateľov.

Softvér má v sebe priamo zabudovaný modul tiemvieweru, čo umožňuje v zjednodušenej podobe vykonávať podporu pre zákazníkov, nevyžaduje si žiadne ďalšie aplikácie.

Novinky vo verzii Edo3

 • Prináša nový grafický vzhľad,
 • zmenený systém licencovaného programu prináša rýchly a prehľadný systém,
 • inštalácia modulu ako klient-server,
 • rozdelenie užívateľov do skupín s rôznymi parametrami ako napríklad denný pracovný fond, dovolenka, lekár, atď.,
 • implementácia systému pracovných zmien, priraďovanie zmien skupinám, automatické priraďovanie,
 • počítanie nočných zmien a nočných príplatkov,
 • rozšírené úpravy dochádzky ako možnosť skryť nepoužívané stĺpce pred exportom,
 • export do mzdových systémov Kros, Helios Orange, Money, Abra, Softip, SAP, Comstar, Kvasar, Hour.

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 products