Dohľad nad výrobným procesom

Ďalšou zo služieb vyvinutou našou spoločnosťou TSS Group je dohľad nad výrobným procesom, kedy vie klient v prípade nutnosti dohľadať výrobok, balík či produkt, ku ktorému je priradený jedinečný kód a takisto fotografie z kamerového systému. Ak zákazníkovi vznikne reklamácia alebo sa stratí  kontrolovaný predmet, na základe nášho softvéru vie balík dohľadať vo výrobnom alebo skladovacom procese a nájsť tak moment, kedy prišlo ku škode, prípadne identifikovať vinníka.

 

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás kontaktovať
prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk.

0 products