Počítanie osôb

Je softvérové riešenie z dielne TSS, ktoré prostredníctvom kamerových systémov umožňuje klientovi počítanie ľudí v kontrolovanej prevádzke alebo priestore. Prostredníctvom CCTV systém ráta vstupy a odchody z vymedzeného priestoru a zobrazuje počet osôb, ktoré sa v danom priestore alebo prevádzke nachádzajú. Je možné nastaviť počet ľudí, ktorí sa môžu v rámci daného priestoru pohybovať, vyplývajúce či už z pandemických obmedzení alebo interných predpisov klienta. Je možné nastaviť rôzne upozornenie, alarmy a alerty prostredníctvom širokého spektra periférií, prípadne ich notifikácie, formou e-mailu alebo SMS, zodpovedným osobám. Alarmové hlásenie sa môže viazať na prekročenie počtu prítomných osôb prípadne iné parametre.

Ako to funguje?

  • Kamera na vstupe/vstupoch zaznamenáva osoby ktoré prechádzajú priestorom.

  • Kamera je schopná detekovať a rozlíšiť či osoba vstupuje do priestoru alebo z neho vychádza.

  • Rovnako je schopná vyrátať a zobraziť počet osôb, ktoré sa v danom priestore nachádzajú.

  • Ak je prekročený počet osôb, ktorý je v systéme zadaný, môže kamera spustiť alarmové hlásenia.

  • Alarmové hlásenie môže byť zobrazené pomocou kamery alebo iného periférneho zariadenia.

  • Hlásenie môže byť zvukové alebo svetelné.

  • Toto hlásenie sa takisto zobrazí obsluhe systému, prípadne o ňom môže byť upovedomená SMS alebo emailovou notifikáciou.

Technická podpora 24/7 support

K uvedenému systému je možnosť pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu zaplatiť support, prostredníctvom ktorého je mu poskytnutá technická podpora systému v nepretržitom režime 24/7 na základe SLA zmluvy. Služba poskytuje asistenciu a diagnostiku klientovi v prípade náhlych problémov na inštalácii formou vzdialeného prístupu technického pracovníka spoločnosti TSS Group, a. s. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás kontaktovať
prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk.

0 products