SOFTPLUS Reservation for parking

Riešenie z programátorskej dielne TSS, poskytujúce našim klientom rezervačný systém pre parkovanie v parkovacích domoch a parkovacích plochách na základe dostupnosti. Softvér prideľuje parkovacie miesta na základe EČV vozidla, ktoré ďalej v systéme rozpoznávajú kamery so senzormi s funkciou čítania EČV rozmiestnené po parkovacej ploche. V rezervačnom systéme umožňujeme klientovi parkovaciu plochu rozdeliť na zóny podľa potrieb a priorít jednotlivých parkovacích miest. Ponúkame aj možnosť spoplatňovať parkovacie miesta podľa charakteru parkovacieho miesta alebo času státia na ňom a tiež aj možnosť vytvárania dlhodobých a krátkodobých rezervácií.

Čo všetko naše riešenie ponúka

 • Rezerváciu parkovacieho miesta na základe EČV vozidla podľa dostupnosti.
 • Možnosť vytvárania zón a ich priorizácie – VIP skupiny.
 • Napojenie na existujúci systém vstupných rámp parkovacej plochy.
 • Jednoduché a prehľadné grafické prevedenie rezervačného systému.
 • Organizačné členenie parkovacej plochy podľa požiadaviek zákazníka.
 • Stálu technickú podporu v režime 24/7 na základe SLA zmluvy.
 • Možnosť spoplatnenia parkovacej plochy na základe charakteru miesta alebo času státia na ňom.
 • Široké portfólio periférií, ktoré je možné napojiť na systém (displeje, rampy, semafory,...).
 • Možnosť úpravy softvéru podľa požiadaviek zákazníka.
 • Architektúra tzv. tenkého klienta pre responzívne zobrazenie na akomkoľvek, aj mobilnom zariadení.
 • Rozhranie API pre sprostredkovanie komunikácie a odosielania údajov s ďalšími aplikáciami.

Ako to funguje?

 • Klient sa zaregistruje v rezervačnom systéme.

 • Pridá svoje vozidlo/vozidlá a ich EČV.

 • Klient alebo obsluha systému vytvorí danému vozidlu/EČV rezerváciu na parkovacie miesto a to buď krátkodobú alebo dlhodobú.

 • Klient prichádza k parkovacej ploche, kde ho rampa napojená na systém po signále od kamery, ktorá detekovala EČV vpustí dnu.

 • Klient vyhľadá svoje parkovacie miesto, v rámci systému môžu byť zapojené zobrazovacie displeje, ktoré slúžia na navigáciu k parkovaciemu miestu.

 • Klient zaparkuje svoje vozidlo.

 • Následne sa obsluhe v systéme zobrazí na parkovacom mieste vozidlo s pridelenou EČV spolu s informáciou či má pridelené na dané miesto vozidlo rezerváciu alebo nie.

 • Ak je to nutné a klient neparkuje na mieste, alebo nad rámec času ktorý je zdarma je možné od neho požadovať úhradu parkovného v príslušnej výške.

 • V prípade potreby môže parkovné uhradiť na platobnej stanici, z kreditného systému alebo v inej forme.

 • Klient opustí parkovacie miesto, to sa v systéme zobrazí ako voľné.

 • Následne opúšťa parkovaciu plochu cez rampy.

Technická podpora 24/7 support

K uvedenému systému je možnosť zaplatiť si pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu support, prostredníctvom ktorého je mu poskytnutá technická podpora systému v režime 24/7 na základe SLA zmluvy. Služba poskytuje asistenciu a diagnostiku klientovi v prípade náhlych problémov na inštalácii formou vzdialeného prístupu technického pracovníka spoločnosti TSS Group, a. s.. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

Viac o riešení

Parking s rezervačným systémom je riešenie, ktorý poskytuje našim klientom komplexné zastrešenie ich parkovacích priestorov, či už vo forme parkovacieho domu alebo inej parkovacej plochy. Systém je navrhnutý na server klientskej architektúry, preto je možný ľahký prístup. Klientska aplikácia funguje prostredníctvom webového rozhrania a jej komunikáciu s inými integrovanými systémami zabezpečujeme prostredníctvom rozhrania API. Softvér je navrhnutý ako pre interné tak aj pre spoplatnené parkovacie plochy. Disponuje jednoduchým a prehľadným rezervačným systémom parkovacích miest a umožňuje rezerváciu aj na základe priradenia konkrétnej EČV k parkovaciemu miestu, čo zabezpečujú kamery rozmiestnené po parkovacej ploche s funkciou čítania EČV. Klient vie v systéme vytvárať zóny pre rôzne skupiny ľudí, či už na základe dôležitosti, príslušnosti ku konkrétnej spoločnosti alebo skupine ľudí, tiež umožňuje vytvoriť v rámci parkovacej plochy spoplatnenú parkovaciu zónu, prípadne spoplatniť parkovacie miesta na základe časového rozsahu. Takisto je možnosť jednotlivým skupinám priraďovať limity a obmedzenie, vytvárať rezervácie, či už dlhodobého alebo krátkodobého charakteru.

Systém vieme pomerne jednoducho upraviť na akýkoľvek charakter a typ parkovacej plochy. Softvér podporuje pripojenie displejov na zobrazenie kapacity, rámp na vjazdoch a výjazdoch, prípadne semaforov pre organizáciu v problémových častiach parkovacej zóny.

 

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 products